Apie save

altKartą užsirašiau ant kalendoriaus nežinomo autoriaus citatą. "Ir tu esi kūrėjas. Viskas yra įmanoma". Tačiau protas vis blaškėsi: kodėl tuomet realybė skiriasi nuo mano norų ir ketinimų? Kaip sukurti tai, ko taip trokštu? Palaipsniui nuo klausimo "kaip?", perėjau prie "kodėl?". Kodėl aš kažko noriu, kodėl niekaip nepavyksta numalšinti tiesos troškulio? Kas aš apskritai esu?

Atsakymų ieškojau visur: knygose, seminaruose, kvantinės fizikos teorijose, kol pagaliau sutikau Maya Storms ir jos mokinius, parodžiusius man Šaltinį, kuriame galiu bet kada numalšinti savo troškulį, rasti vidinę ramybę, besąlyginį džiaugsmą ir atsakymus į rūpimus klausimus. "Žinojimo" gavimas iš Mayos man buvo didžiausia dovana dvasiniame kelyje. Dėkoju, Tau, brangioji Maya! 

Vėl pajutau ir suvokiau ryšį su amžinąja Šviesa, Dievu, pirmapradžiu Šaltiniu ar kaip tai bepavadintume. Kaip kažkas pasakė "lašas yra jūroje ir jūra laše". Jis yra mums toks pat artimas kaip ir mūsų kvėpavimas. Jo meilė yra besąlyginė ir nesibaigianti. Mūsų prigimtis yra Šviesa. Mes tik užsimiršome, kas esame. Geroji žinia yra ta, kad mes visuomet galime vėl atsigręžti į savo Tėvą ir nuoširdžiai jo paprašyti pagalbos, vedimo, apsaugos. Kiekvieną akimirką mes turime sąmoningo pasirinkimo laisvę.

Vedama noro padėti kitiems pažinti Tiesą, atrasti savo širdyje meilę, jėgą, išmintį, organizuoju įvairius seminarus su mokytojais iš užsienio, galinčiais padėti susivokti. Vedu meditacijas ir individualias sesijas. Labai džiaugiuosi, kad Mayos vyras, Laurens Storms, tęsia Mayos veiklą ir norintiems perduoda "Žinojimą" Lietuvoje.

Jūratė LemkeMan labai patinka ši citata, pritariu, kad savęs pažinimas yra kaip atskaitos taškas, kaip tvirtas pagrindas po kojomis, uola, ant kurios gali būti statoma visa kita. 
                                                                                                                            

"Man nerūpi tavo problemos, man rūpi tu. Ten kur yra tavo vidinė tiesa, nėra kančios ir nelaimių. Kančia ir nelaimės yra pakraštyje. Jeigu leisi, aš nuvesiu tave pas tave. Kai tu suvoksi, kas tu esi, dings visi rūpesčiai ir problemos, nes jie kyla tik tuomet kai tu pamiršti patį svarbiausią dalyką - susitikimą su pačiu savimi. Meilės šaknys glūdi labai giliai, už mąstymo ribų. Viską, ką darai, daryk su meile! Tu gali savo gyvenime daug pasiekti, tačiau tai neturės jokios reikšmės, jeigu tu nepasieksi pats savęs. Tuomet tu nieko nepasieksi. Mūsų saugumo pagrindas yra gebėjimas suvokti tiesą ir, esant bet kokioms aplinkybėms, išlikti meilėje. Gyvenimas teka iš vidaus į išorę. Kai tu atliksi šį sąmonės pokytį, pats tapsi tiesa!". 

                                Kahuna - havajiečių šamanas