Sveiki!

Esu dvasinė koučerė, širdies kelio gidė. Padedu žmonėms tapti sąmoningesniems, atskleisti ir realizuoti savo potencialą, gyventi pilna jėga ir atvira širdimi. Savo veikloje apjungiu naujausius mokslo atradimus su dvasine išmintimi.

Baigusi vokiečių kalbos ir tarptautinio verslo studijas ieškojau prasmingos profesinės veiklos. Tik vėliau supratau, kad prasmė yra labai individualus dalykas ir netgi kinta metams bėgant. Iš pradžių man atrodė prasminga skleisti informaciją apie aplinkosaugą, darnaus būsto ar atsinaujinančių energijos išteklių technologijas. Vėliau suvokiau, kad vidinė ekologija – mūsų mintys ir jausmai daro dar didesnę įtaką mūsų savijautai ir sveikatai.

Per aštuoniolika sąmoningo dvasinio kelio metų susikaupė nemažas bagažas žinių ir suvokimų. Pritariu, kad norint ilgalaikių pokyčių, reikia keisti ne elgesį, o pasaulėžiūrą. Pasaulėžiūra yra pamatai, ant kurio mes statome savo gyvenimo namą. Ji tiesiogiai susijusi su sąmoningumu – viena didžiausių mano vertybių. Jau Delfų šventyklos portale buvo iškalta „Pažink save“, nes tik žinodami kas mes esame, iš kur atėjome ir kur einame, galime atrasti vidinę ramybę, būti autentiškais, mylinčiais, atjaučiančiais, gailestingais, stipriais.

Man labai patinka ši žemiau esanti citata, pritariu, kad savęs pažinimas yra atskaitos taškas, tvirtas pagrindas po kojomis, uola, ant kurios gali būti statoma visa kita.

„Man nerūpi tavo problemos, man rūpi tu. Ten kur yra tavo vidinė tiesa, nėra kančios ir nelaimių. Kančia ir nelaimės yra pakraštyje. Jeigu leisi, aš nuvesiu tave pas tave. Kai tu suvoksi, kas tu esi, dings visi rūpesčiai ir problemos, nes jie kyla tik tuomet kai tu pamiršti patį svarbiausią dalyką – susitikimą su pačiu savimi. Meilės šaknys glūdi labai giliai, už mąstymo ribų. Viską, ką darai, daryk su meile! Tu gali savo gyvenime daug pasiekti, tačiau tai neturės jokios reikšmės, jeigu tu nepasieksi pats savęs. Tuomet tu nieko nepasieksi. Mūsų saugumo pagrindas yra gebėjimas suvokti tiesą ir, esant bet kokioms aplinkybėms, išlikti meilėje. Gyvenimas teka iš vidaus į išorę. Kai tu atliksi šį sąmonės pokytį, pats tapsi tiesa!“. 

Kahuna – havajiečių šamanas

Jūratė Lemke