Sveiki!

Dėkoju, kad užsukote į mano internetinę svetainę! Džiaugiuosi, galėdama prisistatyti.

Esu širdies kelio ir dvasinės savigydos mentorė. Mano misija – padėti žmonėms geriau pažinti ir įgalinti save gyventi autentiškaiiš širdies – bei mėgautis sveikais santykiais su viskuo: savimi, šeima, draugais, kolegomis ir taip pat su pačiu gyvenimu, gamta, Žeme ir t.t.

Tai aš vadinu ėjimu širdies keliu. Tuomet mes esame gyvi ir tikri, atsiveria širdis, mūsų potencialas gali pilnai išsiskleisti, viskas įgyja prasmę.

Savo veikloje apjungiu naujausius mokslo atradimus su dvasine išmintimi bei asmenine patirtimi. Galiu padėti ir Tau įgyti savo asmeninę patirtį, nes jos dėka išsisklaido abejonės, mes greičiausiai augame.

Baigusi vokiečių kalbos ir tarptautinio verslo studijas ieškojau prasmingos profesinės veiklos. Tik vėliau supratau, kad prasmė yra labai individualus dalykas ir netgi kinta metams bėgant. Iš pradžių man atrodė prasminga skleisti informaciją apie aplinkosaugą, darnaus būsto ar atsinaujinančių energijos išteklių technologijas. Vėliau suvokiau, kad vidinė ekologija – mūsų mintys ir jausmai daro dar didesnę įtaką mūsų savijautai ir sveikatai.

Per devyniolika sąmoningo širdies kelio metų susikaupė nemažas bagažas suvokimų, daug ką geriau suprantu. Pritariu tai minčiai, kad norint ilgalaikių pokyčių, lengviau keisti ne elgesį, o pasaulėžiūrą. Pasaulėžiūra yra pamatai, ant kurių mes statome savo gyvenimo namą. Ji tiesiogiai susijusi su sąmoningumu – viena didžiausių mano vertybių. Jau Delfų šventyklos portale buvo iškalta: „Pažink save“. Tik žinodami kas mes esame, kaip veikia mūsų energetinė struktūra, kokie yra ne tik fizinio kūno, bet ir sielos poreikiai, galime atrasti vidinę ramybę, būti autentiškais, mylinčiais, atjaučiančiais, gailestingais, stipriais.

Man labai patinka ši žemiau esanti citata. Savęs pažinimas yra atskaitos taškas, tvirtas pagrindas po kojomis, uola, ant kurios gali būti statoma visa kita.

„Man nerūpi tavo problemos, man rūpi tu. Ten kur yra tavo vidinė tiesa, nėra kančios ir nelaimių. Kančia ir nelaimės yra pakraštyje. Jeigu leisi, aš nuvesiu tave pas tave. Kai tu suvoksi, kas tu esi, dings visi rūpesčiai ir problemos, nes jie kyla tik tuomet kai tu pamiršti patį svarbiausią dalyką – susitikimą su pačiu savimi. Meilės šaknys glūdi labai giliai, už mąstymo ribų. Viską, ką darai, daryk su meile! Tu gali savo gyvenime daug pasiekti, tačiau tai neturės jokios reikšmės, jeigu tu nepasieksi pats savęs. Tuomet tu nieko nepasieksi. Mūsų saugumo pagrindas yra gebėjimas suvokti tiesą ir, esant bet kokioms aplinkybėms, išlikti meilėje. Gyvenimas teka iš vidaus į išorę. Kai tu atliksi šį sąmonės pokytį, pats tapsi tiesa!“. 

Kahuna – havajiečių šamanas

Jūratė Lemke