2022 rugpjūčio 8 – 14 d.

Ačiū, kad apsilankei šiame puslapyje. Angelų žinutes ir daug kitos įkvepiančios informacijos galima rasti ir mano Facebook’o grupėje „Širdies keliu. Seminarai, pokalbiai ir asmeninės sesijos su Jūrate Lemke”. Kviečiu prisijungti.

Kiekvieną sekmadienį ištraukiu angelų korteles ir paprašau trijų žinučių kitai savaitei. Kaip pajausti kuri žinutė skirta Tau?

Nurimk, kelis kartus giliai įkvėpk ir iškvėpk, sutelk dėmesį savo širdyje ir intuityviai išsirink skaičių nuo vieno iki trijų. Ši žinutė ir bus skirta Tau šiai savaitei.

  • Grožio ir Džiaugsmo angelai
    Ten kur dėmesys, ten ir energija. Šią savaitę angelai Tau padės visur visų pirma pastebėti grožį ir tai, kas Tave džiugina – kad kuo daugiau grožio ir džiaugsmo būtų Tavo gyvenime!

  • Sąžiningumo ir Pasitenkinimo angelai
    Dieviška šviesa jau dabar yra visur, viską supa ir smelkia. Todėl pasitenkinimą gali jausti taip pat jau dabar. Reikia tik būti sąžiningu su savimi ir pripažinti sau, kur Tu dar negali ar nenori pamatyti dieviškos šviesos. Žvelk giliau, tai padės viską priimti ir susitaikyti su gyvenimu.

  • Atsipalaidavimo ir Atleidimo angelai
    Atleidimas ir susitaikymas reikalingi visų pirma Tau pačiam, kad TAvyje atsipalaiduotų visos įtampos ir įsiviešpatautų ramybė. Nenešiok nuoskaudų, atleisk visiems.