Vieną dieną susitinka tiesa ir netiesa. Netiesa sako tiesai: „Šiandien puiki diena!“ Tiesa pažvelgia  į dangų, atsidūsta, nes diena iš tiesų nuostabi. Jos praleidžia daug laiko kartu ir prieina šaltinį.

Netiesa vėl sako tiesai: „Vanduo puikus, einam pasimaudyti!“ Tiesa skeptiškai patikrina vandenį ir jaučia, kad jis iš tiesų tobulas.  Jos nusirengia ir eina maudytis.

Staiga netiesa iššoka iš vandens, apsivelka tiesos rūbais ir pabėga. Užpykusi tiesa bando ieškoti netiesos, kad atgautų savo rūbus.

Pasaulis, matydamas nuogą tiesą, su panieka ir pykčiu nusuka žvilgsnį į šalį. Vargšė tiesa sugrįžta atgal į šaltinį ir pasislepia jame visiems laikams. Kaip gaila…

Nuo to laiko netiesa, apsirengusi tiesos rūbais, keliauja po pasaulį ir tenkina visuomenės poreikius, nes pasaulis jokiais būdais nenori susitikti su nuoga tiesa.

Šaltinis: interneto platybės

Categories: Įvairūs