Nuo senų senovės Havajuose ir kitose Polinezijos salose buvo paplitęs havajietiškas šamanizmas. Etnologas Max Freedom Long pavadino havajiečius Huna tauta. Huna havajiečių kalba reiškia „paslaptis” arba „slaptos žinios”, tačiau ne ta prasme, kad šios žinios buvo slepiamos, o todėl, kad šios žinios padėjo suvokti nematomą reiškinių ir daiktų pusę. Dėl mokymų ir ritualų panašumų, manoma, kad ši mažos salos tauta turėjo ryšį su senuoju Egiptu, esėjais, hopių ir kitų genčių indėnais. Kai kuriuose šatiniuose minimas ryšys su nuskendusiu Mu kontinentu (Lemurija).

Nuo kitų šamanizmo krypčių jis skiriasi tuom, kad havajų šamanai įtakoja tik patys save. Pasak jų, pagalba kitiems prasideda nuo pagalbos sau. Kai mes tampame sveiki ar sveikesni, švelniai kinta ir aplinka. Pavyzdžiui, susidūrę su nemaloniais asmenimis jie nekuria apsauginių skydų, o stengiasi harmonizuoti savo energijas, kad išliktų ramūs ir galbūt netgi išgydytų šiuos asmenis.
Pagrindinis šių šamanų tikslas yra visapusiška harmonija. Jų pasaulėžiūra yra labai paprasta ir tuo pačiu neįtikėtinai veiksminga. Siekiant visuminės gerovės ir gyjimo, naudojamos įvairios mentalinės savivokos technikos ir natūralios priemonės. Todėl iki šiol ši pasaulėžiūra yra vertinga žmonėms, siekiantiems vidinės ir išorinės taikos bei ramybės. Havajuose ji vadinama „aloha-dvasia”. Žodis „aloha” havajiečių kalba reiškia daugiau nei vien tik „meilė”, „labas” ar „viso gero”. Šis žodis labiau atspindi jausmą, vibraciją, nuolatinį dieviškumo mumyse pajautimą. Pasisveikindami „aloha”, jie primena vienas kitam apie dieviškąjį kvėpavimą, kuris yra visų gyvų būtybių tikroji esatis.

Huna filosofijos meistrai havajų kalba vadinami kahuna. Kahuna yra dvasininkas ir gydytojas viename asmenyje. Jis sako: „Man nerūpi tavo problemos, man rūpi tu. Ten kur yra tavo vidinė tiesa, nėra kančios ir nelaimių. Kančia ir nelaimės yra pakraštyje. Jeigu leisi, aš nuvesiu tave pas tave. Kai tu suvoksi, kas tu esi, dings visi rūpesčiai ir problemos, nes jie kyla tik tuomet kai tu pamiršti patį svarbiausią dalyką – susitikimą su pačiu savimi. Meilės šaknys glūdi labai giliai, už mąstymo ribų. Viską, ką darai, daryk su meile! Tu gali savo gyvenime daug pasiekti, tačiau tai neturės jokios reikšmės, jeigu tu nepasieksi pats savęs. Tuomet tu nieko nepasieksi. Mūsų saugumo pagrindas yra gebėjimas suvokti tiesą ir, esant bet kokioms aplinkybėms, išlikti meilėje. Gyvenimas teka iš vidaus į išorę. Kai tu atliksi šį sąmonės pokytį, pats tapsi tiesa!”. 

1. IKE
Pasaulis yra tai, ką jūs apie jį galvojate.
Jūsų įsitikinimai, baimės, norai, lūkesčiai ir pan. lemia jūsų patirtis, o jūsų asmeninė patirtis lemia tai, ką jūs galvojate apie tai kas vyksta. Realybė priklauso nuo jūsų pajautų, suvokimo. Geroji žinia yra ta, kad tai galima keisti. Mes galime pakeisti savo mąstymą, o kai mes pakeičiame savo mąstymą ir įpročius, pakinta mūsų patirtys. Realybė yra patirtis.

2. KALA
Nėra jokių apribojimų.
Visata yra begalinė ir kuo toliau, tuo greičiau plečiasi. Kadangi viskas yra tarpusavyje susiję, tai viskas yra įmanoma. Reikia tik žinoti, kaip tai padaryti. Potencialas begalinis, vienintelė riba – žinojimas, kaip tai padaryti. Atskirtumas yra iliuzija.

3. MAKIA
Energija teka ten kur nukreipiamas dėmesys.
Tai tinka ir fizinei, ir emocinei ir mentalinei energijai. Ir jeigu Jūs sukoncentruosite savo energiją į kažką, tai gali imti traukti ir kitų žmonių dėmesį bei energiją. Bet lygiai taip pat ir jūs galite tapti kitų sukurtų energetinių darinių dalimi (maitintoju), jie gali jus sąmoningai ar nesąmoningai įtraukti. Reikia ne tik suvokti kur tavo dėmesys, bet ir mokėti jį perkelti kitur, koncentruoti.

4. MANAWA
Jėgos momentas yra DABAR.
Nėra nieko išskyrus dabarties momentą. Atmintis apie praeitį ar ateities lūkesčiai nėra realūs. Tik dabarties momentą mes galime patirti. Mus neriboja praeityje įvykę dalykai, mus riboja tik jų asmeninė interpretacija bei prisiminimai. Šie prisiminimai egzistuoja dabartyje. Taigi, mes visada galime pakeisti savo santykį į tą atmintį ir išsilaisvinti iš jos poveikio. Šis dėsnis moko, kad neįmanoma nudegti vakarykštėje saulėje ir sušlapti rytojaus lietuje. Tai kas jus vis dar veikia iš praeities yra ne patirtys, bet atmintis. Jūs galite pakeisti savo požiūrį į šią atmintį įvairių technikų ir praktikų pagalba.

5. ALOHA
Mylėti reiškia būti laimingu su kažkuom.
Žodis ALOHA havajiečių kalba reiškia daugiau nei vien tik „meilė”, „labas” ar „viso gero”. Jo pažodinis vertimas būtų – džiaugsmingas (oha) gyvybinės energijos (ha) suvokimas (alo). Kai jūs priimate ir dalinatės šia energija, jūs susiderinate su jos šaltiniu, kurį havajiečiai vadina „mana”. Šio šaltinio naudojimas su meile yra gerovės ir sveikatos pagrindas. Meilę visada lydi laimės ir džiaugsmo jausmas. Jeigu jūs kažką mylite, tai vyksta tol, kol jūs esate su šiuo žmogum ar daiktu laimingi. Jeigu jūs kažko nemėgstate, tai to ir nemylite. Jeigu norite pagerinti santykius – turite padauginti meilę juose, dar labiau pamilti. Laiminkinte ir dėkokite visiems ir viskam, ką renkatės patys patirti ar turėti.

6. MANA
Visa jėga yra mumyse.
Mes visi esame kilę iš tos pačios vietos, tai yra iš Dvasios. Dvasia mumyse yra tikras jėgos šaltinis. Visa mūsų gyvenime reikalinga jėga ateina iš vidaus. Jėga reikalinga pokyčiams yra mumyse. Kai mes gydome ar padedame kitiems, mes stimuliuojame, didiname tą jėgą. Kai mes jaučiamės silpni ir manome, kad kiti turi daugiau jėgų nei mes, mes eikvojame savo jėgas tokiam mąstymui. Jėgos šaltinis yra Dvasia, ji yra kiekviename iš mūsų.

7. PONO
Efektyvumas (gėris) yra tiesos matas.
Visada yra daug būdų daryti tuos pačius dalykus. Visos sistemos yra sutartinės, kažkieno sukurtos. Visos filosofinės kryptys, idėjos apie visatą ir ši sistema taipogi yra sukurta. Tai leidžia Jums pasinaudoti tuo, kas yra gera bet kurioje sistemoje. Tiesiog jūs naudokite tai kas veikia, nėra geriau ar blogiau, dirbti su protu ar su kūnu ar su daiktais ir pan. Geriausias kelias yra tas, kuris veikia ir padeda kurti visuminę gerovę, sveikatą.

Categories: Filosofija