Dalinuosi savo versta ištrauka iš Omraa, Mikhael Aivanhov knygos „Pažink save“

Žmonės nori būti laisvi, laisvi, bet nuo ko laisvi? Laisvi nuo mokytojų, kurie juos padarytų protingesniais, laisvi nuo dangaus, laisvi nuo Tėvo! Tačiau šiuo momentu jie jau atviri pragarui, kuris jiems šnibžda visas įmanomas išprotėjusias mintis ir nusikaltimus. Jie nuolat apsupti jėgų, kurios jų tyko, kad juos suklaidintų ir jais pasimaitintų; ir tuomet šie žmonės kenčia, serga. Visi šie tariamai laisvi žmonės yra tuštumoje, ir žinoma, juos lanko jų blogos mintys ir blogi jausmai ir piktos būtybės, kurios jais maitinasi. Lygiai taip pat kaip gyvūnai: jie turi maitintis ir gaudo pirmą pasitaikiusią auką. Jeigu auka negali išsigelbėti – ji sudrąskoma. Kiekvienas kūrinys, kiekvienas dalykas gyvenime turi maitintis ir tokiu būdu visas blogis puola tai, kas jam gali pasitarnauti kaip maistas. Pažvelkite į visus mikrobus ir bacilas, visur galioja tas pats įstatymas.

Jeigu žmogus nėra pakankamai protingas, kad apsisaugotų, visos negatyvios jėgos įsiskverbia į jį ir jis rėkia, dejuoja ir skundžiasi, nesuvokdamas, kas su juo vyksta. Tuo tarpu lengva suprasti: jis buvo naivus, nežinojo, kad negali būti laisvas ir atviras, kaip pastogė su plačiai atvertomis durimis ir langais nepageidaujamam ir nematom pasauliui, kuris naudojasi žmonėmis. Visi šie žmonės, kurie yra psichinėse ir kitose ligoninėse yra nežinantys, kurie atsivėrė negatyvioms jėgoms, net nenujausdami, kad būtent jų laisvė bus nelaimės priežastis. Jie nesiėmė jokių veiksmų, jie tik norėjo būti laisvi, ir kiti, kuriems reikėjo aukų, puolė juos. Ką daro medžiotojai? Jie pasiima šunį, ginklą ir žudo paukščius ar gyvūnus, kad juos suvalgytų, parduotų arba prieš kitus pasididžiuotų. Lygiai taip pat puola ir tam tikros nematomo pasaulio būtybės ant tokios vertingos aukos – žmogaus! Ir jos jį ėda. Taigi, reikėtų labai trokšti ir stengtis, kad tave užvaldytų, užpildytų, tačiau, kad tai padarytų dangus, angelai ir archangelai. Tik ši priklausomybė suteikia galimybę būti visiškai laisvu, nes šios iškilios būtybės nestumia mūsų į sugedimą, o priešingai. Kadangi jos yra turtingos, protingos, gražios, šviesios, juos jums atneša savo turtus. Atsižvelgiant į tai, žymiai naudingiau yra tuo pasirūpinti, nei būti neišmanančiu ir laisvu, neturint jokių išankstinių nuostatų. Taigi, nebūti daugiau laisvu, tai yra tikroji laisvė!

Categories: Filosofija