Tą dieną, kai žmonės suvoks, kad jie yra lygia-verčiai, tai yra turintys vienodą vertę, kaip ir bet kuris kitas žmogus ar būtybė, tada jie suvoks savo tikrąją savi-vertę. Dėl šio suvokimo, kiekvienas žmogus, suvokiantis savo vertę kitų žmonių atžvilgiu, nesvarbu kokioje socialinėje aplinkoje ar hierarchijoje jis bebūtų, galėtų be problemų bendrauti su kitais. Konfliktai ir problemos kyla tik tuomet, kai žmonės kitų žmonių vertę pervertina arba nepakankamai vertina. Dėl šio vertinimo mumyse kyla negatyvios mintys ir jos žeidžia mūsų savivertę, kas vėlgi gali būti ligų priežastimi. Kai mes kalbame apie artimo meilę, interpretuojame tai labai įvairiai ir dažniausiai nesuvokiame pačios esmės. Dievo įstatymas nereikalauja, kad mes savo materialias vertybes, dalintume dėl artimo meilės neturtingiesiems. Šį sprendimą kiekvienas priima pats taip kaip nori, tai nesusiję su artimo meile. Artimo meilė yra TOLERANCIJA. Tolerancija bet kokia forma kito atžvilgiu, nesvarbu kas jis yra, ką jis galvoja, sako ar daro.

Šaltinis: Laisvas vertimas iš L.W. Göring knygos vokiečių kalba „Atlantų palikimas”
Categories: Filosofija