Nelik tylėti, jeigu kažkas Tau sukėlė skausmą, ir jeigu galbūt Tu kitiems sukėlei skausmą, atleisk ir prašyk atleidimo.

Leisk, kad Tave su meile, be pasipriešinimo, švelniai toliau vestų keliu, kuris driekiasi prieš Tave ir nesidairyk atgal. Išlik visuomet pakankamai stiprus gyventi ir mylėti, pakelti tai, kas gali būti pakeliama. Žinok, kad yra Jis, kuris kartu su Tavimi neša Tavo naštą. Pasitikėk, kad Tau niekada nereikės daugiau pakelti, nei tu pajėgi. Tu gali daug nešti ir iškęsti.

Būk visuomet dėmesingas ir atviras gausiems gyvenimo palaiminimams.

Kai aš žiūriu už Tavo širdies, ten Tavo esaties gelmėje glūdi Tavo siela, kaip perlas Dievo delne. Jos grožis skverbiasi per Jo ranką, tačiau lieka Jame.

Leisk, kad šis perlas iškiltų į paviršių, kad Tavo vidinis grožis, Tavo tikrasis Aš, atrastų kelią ir prasiskverbtų į visą Tavo esatį. Taip, kad Tavo siela atsispindėtų Tavo akyse.

Kai siela gali laisvai pasirodyti, tai suteikia tavo charakteriui tiek išminties, ramybės, meilės ir supratimo, kad Tu savo sielos didybės dėka gali ir Tau bus leista išreikšti tai, kas reikalinga. Tau bus duotas nušvitimas.

Belsk ir durys atsidarys; prašyk  ir viskas, ko Tau reikia, kad šis žemiškas gyvenimas būtų didelis nuotykis, bus duota.


Šaltinis: Maya Storms knyga „Kaip perlas Dievo delne”

Categories: Įvairūs